HTML ve XHTML arasındaki 10 fark

XHTML’in ismi Extensible Hypertext Markup Language kelimelerinden türemiştir.

Bu kuralın türetilmesindeki amaç HTML`in eksik yönlerini gidermek, problemleri çözmektir.HTML 4.01 sürümü ile benzer bir çok yönü vardır hatta iç içe sayılırlar.Farklarından 10 tanesini yazdığımda zaten ne amaçla oluşturulduğunu anlamış olacaksınız.XHTML, Bizim eski HTML`imizin web browsers( tarayıcılar ) tarafından kabul gören yanıdır, kolay daha kuralcı ve sonucu daha mükemmeldir.

XHTML bir web standardı olarak 26 Ocak 2000’de W3C tarafından kabul edilmiştir. XHTML normalde kullanılan HTML’nin yeni nesil sürümü olduğu için web gezginleri ve diğer uygulamalar tarafından kabul edilmesi zaman alacaktır. Bu arada örütbağı uygulamalarınızı mevcut XHTML standardına getirmek istiyorsanız HTML 4.01 sürümü ile uygun hale getirmek ile işe başlayabilirsiniz. Aşağıdaki 10 kuralı da uygularsanız uygulamalarınız XHTML uyumlu hale gelecektir.

1. Dökümanlar XML uyumlu olmalıdır.
HTML’de geçerli olan bu kod:

Bu yazı kalın ve yatıktır

XHTML’de geçerli değildir. Elemanlar düzgün biçimde iç içe geçmelidir.

Bu yazı kalın ve italiktir

Tüm XHTML elemanları kök elemanı içinde bulunmalıdır. Diğer tüm elemanlar alt elemanlara sahip olabilir. Alt elemanların başlangıç ve bitiş tagları olmalı ve doğru biçimde iç içe geçmelidir. Temel döküman yapısı şu şekilde olmalıdır.

2. Tüm elemanlar küçük harflerkullanılarak yazılmalıdır. XHTML bir XML uygulamasıdır ve XML’de küçük büyük harf ayrımı vardır.

Örneğin:

<BR> ve <p> tagları farklı biçimde yorumlanır.
Yanlış:

<blockquote><BODY>
 <P>Bu bir paragrafdır</P>
 </BODY></blockquote>
<em>Doğru:</em>
<blockquote><body>
 <p>Bu bir paragrafdır</p>
 </body>

3. Tüm XHTML elemanlarının sonlandırılması gerekir. Boş olmayan her elemanın sonlandırılması gerekir örneğin aşağıdaki yazım yanlışdır:

Bu bir paragrafdır

 • Bu bır liste maddesidir

Doğru Olan :

 • Bu bir liste maddesidir

4. Boş elemanlarda sonlandırılmalıdır. Boş elemanlar ya bir sonlandırma elemanına yada “ />” işaretine ihtiyaç duyar. Örneğin aşağıdaki yazım yanlışdır.
Bu bir satır atlar

XHTML web sayfalarınızı bugünün web gezginleri ile uyumlu hale getirmek istiyorsanız “/” işaretinden önce bir boşluk bırakmalısınız.

5. Parametre isimleri küçük harf olmalıdır.
Yanlış:

<table WIDTH=”100%”>
 <div ALIGN=”center”>

Doğru:

<table width=”100%”>
 <div align=”center”>

6. Parametre değerleri tırnak işareti içinde olmalıdır. Aşağıdaki örnek yanlıştır:
Yanlış:

<table width=100%>
 <div align=center>

Doğru:

<table width=”100%”>
 <div align=”center”>

7. Parametre sadeleştirme kaldırılmıştır.

Örneğin:
Yanlış:

<input checked>
 <option selected>

Doğru:

<input checked=”checked” />
 <option selected=”selected” />

8. “id” parametresi “name” parametresinin yerine geçer.
Yanlış:

<img src=”dosyaismi.gif name=”resim1” />
 <a name=”namedanchor”>[/url]

Doğru:

<img src=”dosyaismi.gif id=”resim1” />
 <a id=”namedanchor”>[/url]

9. XHMTL DTD zorunlu elemanları tanımlar. Tüm XHTML dökümanlarının DOCTYPE tanımlama zorunluluğu vardır. Html head ve body bulunmalı ve title head içinde yer almalıdır. Aşağıda minimum bir XHTML dökümanını görüyorsunuz.

<!DOCTYPE Doctype goes here>
 <html>
 <head>
 <title>Title goes here</title>
 </head>
 <body>
 Body text goes here
 </body>
 </html>

DOCTYPE elemanı bir XHTML elemanı değildir ve standartlara uymasına gerek yoktur. Ayrıca sonlandırılması da gerekmez.

10. DOCTYPE zorunlu olarak mevcut olmalıdır. Geçerli 3 adet XHTML döküman tipi vardır:
a- XHTML Strict
XHTML Dökümanlarını css dökümanları ile beraber kullanmanız gerektiğinde kullanılır. HTML’nin dizayn unsurlarını içermez.

Tanımı:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
 "<a href="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd" target="_blank">http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd</a>">

b- XHTML 1.0 Transitional
CSS anlamayan web gezginlerini desteklemek ve HTML’nin dizayn unsurlarını kullanmak istiyorsanız bu döküman tipini kulanın.

Tanımı:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
 Transitional//EN" "<a href="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-" target="_blank">http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-</a>
 transitional.dtd">

c- XHTML 1.0 Frameset
Eğer XHTML dökümanları pencerelere bölünmüş olarak gösterilecekse bu döküman tipini kullanın.

Tanımı:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
 "<a href="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd" target="_blank">http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd</a>">

DTD nedir?
DTD bir web sayfasının tipini SGML (Standard Generalized Markup Language) dili ile belirler.
DTD HTML gibi SGML uygulamaları tarafından kullanılır. Amacı sayfa için geçerli olan markup sitilini belirtmektir. XHTML SGML döküman tipinde tanımlanmıştır. Bir XHTML DTD dökümanı sayfada uyulması gereken kuralları bilgisayarın anlayabileceği bir dille belirtir.

Yazdığınız XHTML dökümanlarının hangi standartlara uyduğunu DTD belirtir ve sayfada ilk satır olarak yer almalıdır. Sayfalarınızın standarda uygunluğu testlerini W3C’nin doğrulama araçları ile yapabilirsiniz. http://validator.w3.org adresinden bu araçlara ulaşabilirsiniz.


Google ile gelen arama sonuçları:

 • html 5 ve xhtml arasındaki farklar
 • html ile xhtml arasındaki fark
 • xhtml html fark
 • xhtml ve html 5 arasındaki farklar
 • doctype elemanı bir xhtml elemanı değildir
 • html ve xhtml arasındaki farklar
 • html xhtml arasındakı fark
 • xhtml ve html arasındaki farklar
 • Xhtml1 ile xhtml5 arasindaki fark

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.