Hava Harp Okulu Seçim Aşamaları

SEÇİM AŞAMALARI

LYS-2010 da Erkekler Ham puanda 315, Bayanlar Ham puanda 325 Puanı mf1-mf2-mf4 türlerinden birinde elde etmiş olması.
İkinci seçim aşamalarına katılacak adaylar kendilerine tebliğ edilen gün ve saatte Hava Harp Okulunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sivil lise kaynaklı adaylara uygulanacak seçim aşamaları aşağıda ayrıntılarıyla anlatılmıştır.

HHO BARAJ PUANI

osym HHO Baraj Puanı, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarının açıklanmasını takiben HHO`a başvurmuş olan adayların MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4 puanlarına (ham puan) göre sıralanması sonucunda Komutanlığımızca belirlenmektedir. Komutanlığımızca her yıl yeniden belirlenen HHO baraj puanını aşan adaylar ikinci seçim aşamalarına davet edilirler. Bu puan adayın akademik alt yapısını ölçmeye yönelik olduğundan, tekrar bir bilgi sınavı yapılmamaktadır.

ÖN SAĞLIK MUAYENESİ

saglik Ön sağlık muayenesi ile adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde HHO öğrenci adayında olması öngörülen sağlık koşullarını taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. Uzman doktorlar tarafından yapılan sağlık muayenesi sonucunda başvuru ve giriş koşullarında belirtilen ön sağlık koşullarını taşımadığı tespit edilen adaylar elenirler.

FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ

spor Fiziki yeterlilik testi ile adayların askerlik ve havacılık için gerekli bedeni yeterliliğe sahip olup olmadıkları değerlendirilir. Adaylara, 400 metre koşu, koordinasyon testi, barfikste bükülü kol asılma ve mekik testleri uygulanmaktadır. Fiziki yeterlilik testinden başarısız olan adaylar elenirler.

KİŞİLİK TESTİ

Kişilik Testi Adayların kişilik özellikleri hakkında genel bilgi edinmek ve mülakat aşamalarına veri sağlamak amacıyla uygulanan testtir.

PSİKOMOTOR VE YETENEK TESTİ

psikomotor Adayların el-ayak-göz koordinasyonunu, dikkat ve tepki hızını değerlendirmek, uçuşa temel teşkil eden algılama hızı, durumsal uyanıklık, seçici dikkat gibi yetenekleri ölçmek amacıyla bilgisayar ortamında uygulanan testlerdir. Bu testlerden elde edilen sonuçlar, adayın uçuş yeteneğini belirlemeye yönelik olduğundan baraj puanı aşamayanlar elenirler.

BİREYSEL GÖRÜŞME

bireysel Adayın bireysel özelliklerini, gelişime açıklığını, kendine güvenini, akademik birikimini, askerliğe ve havacılığa uygunluğunu, mesleğe yönelik istekliliğini ve psikolojik özelliklerini belirlemeye yönelik adayla yüz yüze yapılan, sözlü iletişim gerektiren ve soru cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen görüşmedir.

GRUP GÖRÜŞMESİ

Grup_Gorusme Adaylar 5-6 kişilik gruplar halinde toplanır ve kendilerine verilen bir konu üzerinde tartışmaları istenir. Adayların grup içerisindeki tartışmalarına ve değerlendirmelerine bakılarak, grup içerisindeki davranışları, düşüncelerini savunabilme yetenekleri ve liderlik özellikleri belirlenmeye çalışılır.

KARAR KOMİSYONU GÖRÜŞMESİ

karar Okul Komutanı Başkanlığında; Dekan, Öğrenci Alay Komutanı ve İKDSM Başkanından oluşan komisyon, adayların bu aşamaya kadar olan seçim aşamalarında göstermiş oldukları performansı değerlendirmek amacıyla adayla yüz yüze görüşür. Yapılan görüşme ve değerlendirme sonucunda Hava Harp Okulu öğrencisi olamayacağına karar verilen aday diğer seçim aşamalarına devam ettirilmez.

UÇUŞ SAĞLIK MUAYENESİ

saglik Karar komisyonundan başarılı olan adaylar, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde öngörülen sağlık kriterlerine sahip olup olmadıklarını belirlemek amacıyla tüm branşlarda uzman doktorlar tarafından yapılan sağlık muayenesine alınırlar. Sağlık muayenesi sonucunda,”Askeri öğrenci olur, Uçucu yetiştirilmeye elverişlidir” raporu alan adaylar Öğrenci Seçme Uçuş (ÖSU) eğitimine sevk edilirler.
Sağlık muayenesi sonucu olumsuz olan adaylar sağlık muayene sonucuna itiraz etme hakkına sahiptirler. İtiraz hakkını kullanmak isteyen adaylar HHO İKDSM Bşk.lığı tarafından başka bir asker hastanesine sevk edilir. İtiraz muayeneleri sonucunda olumlu rapor alan adaylar kendilerine tebliğ edilen tarihte Öğrenci Seçme Uçuş (ÖSU) eğitimine katılırlar.

ÖĞRENCİ SEÇME UÇUŞU

osu Yalova Tatbiki Eğitim Kampında gerçekleştirilen Öğrenci Seçme Uçuş (ÖSU) Eğitiminde, öğretmen pilotlar nezaretinde adayların gerçek uçuş şartlarındaki pilotaj özellikleri değerlendirilir. Uçuş Eğitiminde başarılı olamayan adaylar elenir. Başarılı olan adaylar ise İntibak Eğitimine alınırlar.

İNTİBAK EĞİTİMİ

İntibak_egitimi İntibak eğitimi, HHO öğrenci adaylarına okulu ve okulda tabi olacakları askeri mevzuatı tanıtmak ve temel askeri eğitimi yaptırmak amacıyla yapılan 2 ila 8 haftalık bir eğitimdir. İntibak eğitimi safhasında başarılı olamayan adaylar elenirler.

KESİN KAYIT

İntibak eğitimini başarı ile tamamlayan ve performans puanı sıralamasına göre belirlenen kontanjan içerisinde kalan adaylar and içerek Hava Harp Okulu öğrencisi olmaya hak kazanırlar. Adaylardan And İçme Töreni`i takip eden ilk 30 gün içinde, noter onaylı YÜKLENME SENEDİ alınır. Bu senet, veli, reşit aday ve müteselsil kefil ile müştereken Noter huzurunda imzalanarak onaylanır. Adaylar reşit olsalar dahi birbirlerine kefil olamazlar. Yüklenme senedi olmadan Öğrenci Kayıt belgeleri tamamlanmış sayılmaz. Giriş koşulları ile ilgili nitelikleri taşımadıkları anlaşılanların ve doldurdukları belgelerde yanlış beyanda bulunanların okul ile ilişkileri kesilir.

Google ile gelen arama sonuçları:

 • hava harp okulu mülakatları
 • hava harp okulu baraj puan 2011
 • Hava Harp Okulu mülakat
 • psikomotor testi
 • öğrenci seçme uçuşu
 • ÖSU
 • hava harp okulu mülakatları nasıl olur
 • hho mülakatlari
 • hava harp okulu psikomotor testi
 • hho psikomotor testi

57 thoughts on “Hava Harp Okulu Seçim Aşamaları

 1. Mustafa Bey,
  Hava harp okulu seçimlerini çok güzel tarif etmişsiniz.Sanıyorumki tecrübeleriniz veya bu konu hakkında bir geçmişe sahipsiniz.Aydınlatır mısınız bizi ?

 2. Seçim Aşamaları İle İlgili Sorular
  Hava Harp Okulu seçim aşamaları nerede yapılmaktadır?
  Öğrenci Seçme Uçuş (ÖSU) eğitimi Yalova’da, diğer seçim aşamaları ise İstanbul’da Hava Harp Okulu yerleşkesinde yapılmaktadır.
  Hava Harp Okulu seçim aşamaları için İstanbul’a geldiğimde kalacak yer bulabilir miyim?
  Seçim aşamalarına katılan ve İstanbul dışından gelen adayları imkânlarımız ölçüsünde Hava Harp Okulunda yer tahsisi yapılmaktadır. Ayrıca adayların seçim aşamaları süresince yemek ihtiyaçları da komutanlığımız tarafından karşılanmaktadır.
  Hava Harp Okulu seçim aşamaları kaç gün sürmektedir?

  Tüm aşamalarını başarı ile geçebildiğiniz taktirde dört gün sürmektedir. Bu süre sonunda, 8 ila 10 gün sürecek Öğrenci Seçme Uçuşlarına (ÖSU) katılmak üzere Hava Harp Okulu Yalova tesislerine sevk edileceksiniz. Ancak herhangi bir aşamada elendiğiniz taktirde, elendiğiniz gün Hava Harp Okulu ile ilişiğiniz kesilecektir.
  Hava Harp Okulu seçim aşamalarına çağrıldığım tarihin dışında başka bir tarihte seçim aşamalarına katılabilir miyim?

  Sadece size internet yolu ile bildirilen tarihte seçim aşamalarına katılmanız gerekmektedir. En geç sabah 09:00`da Hava Harp Okulu Yeşilyurt tesislerinde bulunmanız gerekmektedir.
  Hava Harp Okulu seçmelerine katılıyor olmam, LYS tercihi yapmama engel midir?
  Hayır engel teşkil etmez. Hem seçim aşamalarına katılıp, hem de LYS tercihi yapabilirsiniz. Elenmeniz veya kendi isteğiniz ile ayrılma durumunda yerleştirildiğiniz üniversiteye gidebilirsiniz.
  Hava Harp Okuluna giren tüm adaylar pilot oluyorlar mı?
  Okulumuza tüm öğrenciler pilot adayı havacı muvazzaf subay yetiştirilmek üzere alınmaktadır. 4 senelik Harp Okulu eğitimini başarıyla tamamlayan harbiyeliler, teğmen olarak İzmir Çiğli’de bulunan Uçuş Okuluna pilotaj eğitimine başlarlar. Bu eğitimini başarıyla tamamlayanlar pilot olmaya hak kazanır. Diğer teğmenlerimiz ise Hava Kuvvetlerinde yer sınıfında görev yaparlar.
  Hava Harp Okuluna kaç öğrenci alınmaktadır?
  Her yıl aranan niteliklere uygun olmasına bağlı olarak sivil liselerden ortalama 130-140 erkek öğrenci, 6-12 kız öğrenci alınmaktadır.
  İntibak eğitiminin amacı nedir?
  İntibak eğitiminin amacı aday öğrencilere; okulu ve okulda tabi olacakları askeri mevzuatı tanıtmak ve temel askeri eğitimi yaptırmak amacıyla yapılmaktadır.
  Hava Harp Okulu hangi puan türü ile öğrenci almaktadır?
  Hava Harp Okulu LYS`den aldıkları MF1, MF2, MF4, TM1 ve TM2 puan türlerinden öğrenci almaktadır. Puan türü ve HHO Baraj puanı LYS sonuçlarının açıklanmasını müteakiben internet sitemizden ilan edilmektedir.

  Hava Harp Okulu İle İlgili Sorular
  Hava Harp Okulunda verilen eğitimlerle ilgili genel bilgi verebilir misiniz?
  Hava Harp Okulunda Harbiyelilere dört yıl boyunca akademik, askeri ve uçuş eğitimleri verilmektedir. Bu eğitimlerle ilgili detaylı bilgileri http://www.hho.edu.tr internet adresimizden edinebilirsiniz.
  Hava Harp Okulunun diğer okullardan farkı nedir?
  Hava Harp Okulunda öğrencilerin her türlü ihtiyacı (yer, yiyecek, yatacak vb.) Devlet tarafından karşılanmaktadır. Akademik eğitim dışında askeri eğitim de verilmekte olup, mezuniyetten sonra subay olarak göreve başlanmaktadır. Hava Harp Okulundan mezun olan teğmenlere mühendislik ve subay diploması verilmektedir.
  Hava Harp Okulu öğrencisinin günü nasıl geçer?
  Hava Harp Okulunda gün saat 06:30’da başlar. Kahvaltıdan sonra, dördü öğleden önce olmak üzere toplam yedi akademik ve askeri ders saati vardır. Bir ders saati 45 dakikadır. Akademik derslerden sonra Harbiyeliler spor yapabilir, spor branşlarında takım faaliyetlerine katılabilir, akademik yönden başarılı öğrenciler ise etüt zamanlarını kendi istedikleri şekilde değerlendirirler. Cumartesi ve Pazar günleri Hava Harbiyeliler izinli olarak birlik dışına çıkabilir.

  Diğer
  Üniversiteden mezun oldum. Hava Kuvvetleri`nde çalışmak istiyorum. Nasıl başvuruda bulunabilirim?
  Personel alımları için Türk Hava Kuvvetleri’nin http://www.hvkk.tsk.tr internet sitesinden, Personel Daire Başkanlığı bölümünü takip edebilirsiniz.
  Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu`na başvuruda bulunmak için ne yapmalıyım?

  http://www.tekok.edu.tr adresinden gerekli bilgileri öğrenip, başvuruda bulunabilirsiniz.

 3. Başvuru Koşulları ile İlgili Sorular
  Lise ara sınıf öğrencisiyim. Şimdiden başvuruda bulunabilir miyim?
  Hayır, mezun olacağınız yıl, başvuru şartlarını karşılıyorsanız başvuru yapabilirsiniz.
  Geçen yıl Hava Harp Okulu seçim aşamalarında elenmiştim. Bu yıl tekrar başvurabilir miyim?
  Eğer ön sağlık, bedeni yetenek testi veya uçuş sağlık muayenesinden elendiyseniz tekrar başvurabilirsiniz. Diğer aşamalardan elenen adaylar tekrar başvuruda bulunamazlar.
  Psikoteknik testten elenmiştim. Tekrar başvurabilir miyim?
  Psikoteknik testten elenen adaylar daha sonraki yıllarda tekrar başvuruda bulunamazlar.
  Üniversitede okuyorum. Hava Harp Okuluna başvurabilir miyim?
  Başvuru ve giriş koşullarını sağlıyorsanız Hava Harp Okuluna başvurabilirsiniz.
  Hava Harp Okulu seçim aşamalarına katılabilmem için LYS’den en az kaç puan almam gerekir?
  HHO Baraj puanı, LYS sonuçları açıklandıktan sonra belirlenerek ilan edilir. HHO baraj puanını LYS sonuçlarının açıklanmasını müteakiben http://www.ikdm.hho.edu.tr internet adresimizden öğrenebilirsiniz.
  Pilot olmak istemiyorum. Yer subayı olmak üzere başvurabilir miyim?
  Adaylar, pilot adayı muvazzaf hava subayı yetiştirilmek üzere Hava Harp Okuluna alınmaktadır. Seçim aşamaları da bu amaca yönelik olarak düzenlenmiştir. Yer subayı olmak üzere başvuru söz konusu değildir.

 4. Harp okulları baraj puanları henüz belirlenmedi, bilgilendirme amaçlı yazıyorum.
  Hava harp okulu LYS puanında baraj belirlendiği için temmuzdan önce açıklanmasını beklemekte saçma olur daha lys sınavları yapılmadı.

 5. ben meslek lisesine gidiyorum ama meslek lisesi mezzunları almıyormuşlar ben düz liseye geçiş yapsam bükez alırlarmı yada hangi tür liseye geçiş yapmam lazım

 6. @merve Bildiğim kadarı ile başvurabiliyor olmanız gerek, kafanızda hala netleşmedi ise
  Hava Harp Okulu Komutanlığı
  (34149) Yeşilyurt / İSTANBUL

  Tel: +90 212 663 24 90 (Santral)
  Belgegeçer: +90 212 663 28 37
  E-Posta: ikdm[at]hho.edu.tr
  bilgilerinden teyit edebilirsiniz konuyu.

  @hakan düzliseye geçiş yapmanız durumunda başvurabileceğinizi düşünüyorum, sistemde düz lise adlarıda anadolu olduğundan artık bir ayrım kalmadı, anadolu yada meslek lisesi olarak gözüküyor. O yüzden faydasını görebilirsiniz.

 7. @Gözde Kaç bayan öğrenci başvurduğu ile ilgili tam bir bilgi bulamadım ama bayan öğrencilerin sayısını erkeklere göre yüzdeye vurarsak sayı yüzde 10 gibi bir rakama denk geliyor

 8. Simge says:

  Ben simge. 6 yasimdan beri pilot olmak istiyorum. Bedeni yeterliligim ust duzey. Yanlizca matematigim kotu. Ingilizcem super . Ocak da askeri lise basvurusu yapicam. Bu durumda hava harpe girebilirmiyim?

 9. Merhabalar Simge, öncelikle umarım hayalini kurduğun şeyi elde edebilirsin. Hava harp okulunun puanları biliyorsundur diğer okullarının puanlarına göre daha yüksek çünkü daha çok sayısal bilgiye hitap ediyor. Matematiğini iyileştirmeye gayret et. Eğer istenilen puanı elde ediyorsan zaten mülakat aşamalarına geçtiğinde bedeni yeterliliğin ve azminle birşeyler elde edeceğine inanıyorum.
  Elde ettiğin sonuçları bizimle paylaşmayı unutma, Simge. Başarılar!

 10. @Özcan :
  Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarının açıklanmasından sonra ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde “Hava Harp Okulu (HHO) Baraj Puanı” belirlenecektir. Başvuruda bulunmuş olan kız ve erkek adaylardan Komutanlığımızca belirlenen HHO Baraj Puanını aşanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edilirler.

  Hava Harp Okulundaki seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, Lisans Yerleştirme Sınavının(LYS) MF-1, MF-2, MF-4, TM-1, TM-2 ve TM-3 puan türlerinin en yükseği esas alınarak yapılacak performans puanlamasına göre sıralanacak ve asil/yedek liste oluşturularak intibak eğitimine çağrılacaklardır.

 11. Deniz says:

  Merhaba ben seneye hava harp sınavlarına girmeyi düşünüyorum ama çok zorluyorlar miş elenmemek için nasıl hazırlanmam gerekiyor örneğin koordinasyon testleri psikomotor testleri sözlü mülakatları nasıl oluyor onlara nasıl hazırlanmalıyım

 12. @Deniz Evet o tarz inceleme yapıyorlar tabi sana soru sorulduğunda izah edebileceğin bir durum varsa yeter, sen istiyorsan istediğini göster üzerine düşeni yap diğer olumsuz faktörlere bakıpta vazgeçme

 13. Deniz says:

  Yani şimdi ailede sabıka ya başvuru da mı bakıyorlar yoksa mülakatlarda mı soruyorlar ben fazla bişey anlamadım da bide istediğini göster derken anlamadım

 14. Hande says:

  Merhaba
  ÖSU ve intibak eğitimi 2.asamalarinin hemen ardından mi yapılıyor yoksa Ağustos ve eylül gibi mi yapılıyor

 15. merhaba @Hande İntibak OSÜ den sonra. OSÜ de ilk aşamanın ardından bir süre sonra yapılıyor aralarında zaman dilimleri var süreleri bilmiyorum değişken olabilir.

 16. Enes mert says:

  Diyelimki ygs baraj puanı oluşturuldu ve bende barajı geçtim. Mülakatlara lys sınavından sonra mı yoksa önce mi girebiliyoruz, ben bu kısmı anlayamadım. Teşekkür ederim.

 17. merhaba merve ÖSÜ kampından ayrılınca başvurabilirsin
  merhaba hho, dişlerinizdeki tel çıktıktan sonra sorun olmayacaktır ama tel varken mülakatlara giderseniz sorun edebilirler

 18. Tuba says:

  Bu sene hava harp okuluna kız öğrenci alımı yapılacak mı?
  Alınmıyacak diye açıklandı ama talep olursa değerlendirilebileceği hakkında söylentiler var, yanıtlar mısınız?
  Teşekkürler.

 19. Bektas says:

  Merhaba benim matematik cok iyi ancak ingilizcem pek de iyi degil cokmu büyük bur sorun …yada orada ingilizce hazirlik okuturlarmi?

 20. SHS says:

  merhaba , ben bu sene başvuru yapmak istiyorum , YGS barajını geçtim fakat anlamadığım konu LYS için MF bölümlerinin herhangi birinden 325 almamız gerektiğiymiş , şöyle açıklık getireyim bizi mülakatlara LYS’den sonra mı çağıracaklar önce mi ? sadece YGS puanımızla hareket edemez miyiz ? ikinci sorum da bu sene liseden mezun oluyorum , 7. ve 8. sınıfta karışıklıkları bilmediğimiz için körfez dershanesinde ders almıştım, liseye geçince de hiçbir alakam kalmadı , ailemin FETÖ ile hiçbir alakası veya kaydı yoktur . bu benim için sıkıntı olur mu ? üçüncü sorum dişlerimde tel takmalık bir sorun yok ama diş minesi durumundan sararma var bu sağlık kontrollerinde bana sorun yaşatır mı ?

 21. @SHS
  LGS sınavıda açıklandıktan sonra yazın çağıracaklar. FETÖ konusunda sanmıyorum geçmişte herkesin bir dershane görmüşlüğü olduğu için sorun edileceğini. Diş minesindende emin degilm malesef ama saglık kontrolünde genel sağlıgınız yerindeyse sorun yaşamyacaksnzdır dişleri düzgün olmayan arkadaşların bile bu süreçleri geçtgini gördük çünkü

 22. Mehmet mehmet says:

  Merhaba mustafa bey bende basvurmak istiyorum kilavuzda basvuranin ailesinden teror orgutunden ceza yiyen varsa olmaz yaziyor.Benim abim teror orgutunden ceza yedi.peki onun yedigi ceza beni engelleer mi?cegitim hak degilmidir? Bu konuda gorusunuz nedir?

 23. Yasir says:

  Hocam ben sözel öğrencisiyim ve MF-TM alan puanlarım düşük olacak ama TS puanım ile barajı geçebileceğimi düşünüyorum, yani ben LYS den düşük aldığım için elenir miyim? Tşk

 24. Hasan says:

  Merhaba benim bileğimde faça gibi biz iz var fakat ben bunu kasti olarak yapmadım küçükken sakatlıktan dolayı kazara olmuştu acaba sıkıntı çıkar mı durumu bildirdigimde nasıl olduğunu açıkladığımda geçirebilirler mı?

 25. @Mehmet
  Klavuzda yazan kurallar devletin baki olabilmesi için uygun olarak hazırlanmıştır. Malesef sizin gibi gönül veren insanlarda kendisine ait olmayan suçlardan dolayı bu durumlarda mağdur olabilmektedir ama devletimizi düşündüğümüzde sizlerde olsanız aynı kuralları koymanız gerektiği bilincini taşıyacaksınızdır. Umarım başka konularda daha başarılı olarak yine devletimize katkı sağlamanız dileğiyle.

  @Yasir
  LYS de ilgili sayisal puanlarında tutturmanız size elemelere katılma şansı verecektir. Sözel tercih etmiş olmanızdaki kusuru eleme aşamalarında göstereceğiniz fiziksel performans ile kapatmanız gerekebilir.

  @Hasan
  Dikkat çekmesi durumunda soru olarak gelecektir, durumu açıklayabilirsiniz. Karşınızdakinin yara izi ile ilgili kaza yada değil gibi kanaatine bağlı olarak sizi eleme hakkı vardır, ama şansınızı deneyiniz. Sadece ondan ibaret olmayan bir eleme süreci neticede ve herkesin bir kusuru olabiliceğini unutmayınız

 26. sayın mustafa yalçın .kurunun yanında yaşta yanar misali başkasının işlediği suçtan suçsuz birinin eğitim hakkının engellenmesini devletimizin bekasına bağlamışsınız ya ne diyeyim.belki korkudan böyle bir cevap yazmışsınızdır ama haklıyı savunmadığınız sürece devletimizin bekasına siz zarar vermiş olursunuz.haklıyı savunmanız ümidiyle.

 27. Oğuzhan says:

  Merhaba benim sol elimdeki parmaklarımın hepsinde küçüklükten kalma kesikler var bu seçilmeme engel olurmu ?

 28. Muhammed says:

  Mustafa Bey ben HHO başvurdum ve beni seçim aşamaların çağırdılar 30.06.2017 günü psikomotor testi ve fiziki yeterlilik sınavı var eğer başarılı olursam ne olucak ve anlamadığım konu lys sınavı bu işin neresinde sonuçta beni ygs ile çağırdılar

 29. @muhammed, sistem değişmiş olabilir lys konusunda emin olmamakla beraber ben başvurduğum da lys testlerde aldığın puanlara eklenen bir yüzdelik dilimi gibiydi oranı düşüktü tabi %10 vs gibi.

  psikomotor ve fiziki yeterlilik testlerinden sonra okul komutanının değerlendirmesine gireceksiniz, ondan sonra uçuşa elverişli olup olmadıgınızla alakalı kapsamlı bir test ve intibak eğitimi, uçuş eğitimi ve testi ( bir kaç gün uçuş ile ilgili eğitimler verilip t46 gibi pervaneli uçaklar ile) teste tabi oluyorsunuz yanınızda hoca ile birlikte.

 30. Oğuzhan Çakmak says:

  merhaba ben msü hava harp okulu na başvuru yaptım başvurum kabul edildi çağrıldım ben belirledikleri tarihte oraya gittiğimde kalacak yeri onlar karşılıyormu ? ikincisi psikomotor denilen test çok mu zor ? üçüncüsü benim dişlerimden iki tanesi eksik sıkıntı çıkarmı ya da sağlık muayenesinden geçmeme engel mi ? dördüncüsü benim sağ kolum omuzdan çıktı 5-6 ay önce ama şu an hiçbir sorun yok eskisi gibi kullanabiliyorum herhangi bir sorun teşkil eder mi ? cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim

 31. Evet kalacak yeri karşılıyorlar
  O beceri el ayak koordinasyonu ile alakalı ve bilgisayarda oyun oynamak gibi.
  Sağlık ile ilgili sorunlar önem teşkil edebilir, eğer varsa bu sorunlarınızı iyileştirme durumunuz çözmeye gayret etmenizi tavsyie ederim

 32. Muhammed says:

  Mustafa Bey ya mülakat hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? mesela ne soruyorlar ve sordukları bilgi sorusunu bilemediğimiz zaman elenme durumu varmı vs. gibi

 33. Ilknur says:

  Mustafa bey oglum cuma gunu hava harp okulu mulakatkna girecek vazife maglulu fazi cocugu mulakat asamalari zor gorunuyo sizce sansi olurmu gazi oglu diye mulakatta kontenjan hakki varmidir cok tskler cevaplarsaniz

 34. m says:

  mustafa bey oğlum hho için başvurdu.uçucu öğrenci olur raporunu aldı.lys sonuçları açıklandı.bundan sonraki aşamalar hakkında bilgi verirmisiniz. ayrıca havacılıktan elenirse deniz ve kara kuvvetleri içinde başvuru yapmıştı.bu aşamadan sonraki prosedür nedir. ?
  teşşekürler.

 35. @Muhammed
  Herkes herşeyi bilemez, bildiğiniz de karşınızdaki daha çok etkilenecektir tabi, ama bilmediğiniz şeyi de bilmediğinizi güzelce ifade edebilmekte karşınızdaki olgun insan için yeterli olacaktır. Zaten sözlü mülakat bölümleri genel değerlendirme olarak görülmektedir ve çoğu aşamanın sonucunda size ortalama bir not çıkar, sağlık aşaması gibi yeterli değil diye doğrudan elenmezsiniz. Testlerin hepsini geçtiyseniz, test sonuçlarınızın ortalaması alınacaktır. Sözlü mülakatta burada karar verilen kriterlerden biridir.

  @Ilknur hanım bir süredir bilgisayar başına geçemeyişim dolayısı ile yardımcı olamadım sanırım mesajınızı yeni gördüm. Umarım oğlunuz başarılı olmuştur. Askeri okullara girişlerde gazilerimizin şehitlerimizin çocuklarına öncelik verilmektedir

  @m
  Harp okullarının her biri bir birinden ayrıdır, hava harp okulunda elenmesi diğerlerine giremeyeceği anlamına gelmez. Pilot olmaz denilebilir ama çok iyi bir karacı olabilir, o yüzden diğerlerine de gitmesinde fayda vardır.

  Her birine çağırılacaktır ama bazen tarihleri birbirleri ile çakışıyor bu durumlarda öğrencilerin hangisini daha çok istiyorsa onu tercih etmesi bekleniyor. Ayrıca mülakat esnasında hava ve denize başvuran birinin başvuru durumu her iki tarafta da hava ve denize başvurdu şeklinde bilgileri paylaşılmaktadır bilginize.

 36. bedirhan says:

  hho okulunu bitiremezsek ya da pilot olamazsak 15 yıl çalışmak zorundaymışız doğru mu ? bilgilendirirseniz sevinirim..

 37. kty says:

  merhaba ben daha önceden ameliyat olmuştum ve şuanda onun izleri var bu bir sorun çıkarır mı mülakatlarda ama ameliyat izlerimi yaptırma gibi bir düşüncem var yaptırmasam bile sorun çıkarır mı şimdiden teşekkür ederim

 38. Ali temel aslan says:

  Merhaba benim oğlum istanbul hava harp okuluna gitti bir ay boyunca telefon yok diye biliyorum ama çok merak ediyorum hiç arayamazmi izin yokmu tesekkurler

 39. @bedirhan Evet devletimizin sizlere yaptığı yatırımlara karşılık 15 yıl görev zorunluluğu mevcut. Yoksa tazminat ile yine ayrılabilirsiniz bu süreyi doldurmadan. Pilotluk konusuna gelince, pilot olamazsanız değil. Orduya katılmayı kabul ettiğiniz an geçerlidir bu pilot olmak ise, hava harp okuluna katılmakla bitmiyor, yaklaşık giren öğrencilerin 3 te 1 i pilot olabiliyor çünkü yıllık ortalama ihtiyaç bu yönde. Yani 60 tane yeni uçak geldiyse, 60 tane yeni pilot yetiştiriliyor gibi düşünebilirsiniz, diğer 200 öğrenci de yer hizmetlerinde başka görevlere tayin ediliyor.

  @kty Bence sorun edilmemesi lazım ederler mi edebilirler evet, siz yinede denemekten vazgeçmeyin, belki karşınızda sizi dinleyecek komutanlar sizi anlayabilecek ve hak verecek?!

  @Ali temel aslan Merhabalar, öncelikle tebrik ederim, sanırım intibak sürecinde, telefon numaralarını ezbere biliyorsa muhakkak birilerinden telefon bulup edebilir haftasonu ama siz yinede telaşe kapılmayın, emin olabilirsinizki devletimiz özellikle hava harp okulunda çocuklarınıza çok iyi bakılıyor.

 40. Ali temel aslan says:

  Çok tesekkur ederim hayirlisiyla bunuda gecerse okul baslayacak iyi bakildigina şüphem yok ALLAH devletimizi çocuklarımızı korusun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.